Školení obsluhy pojízdných pracovních plošin

VIDECK s.r.o.
Varenská ul. 3101/49 (sídlo Povodí Odry)
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

tel.: +420 596 657 270
tel./fax: +420 596 621 423
email:videck@videck.cz
IČ: 25870033 DIČ: CZ25870033

 

 

 

Provádíme školení obsluhy pojízdných pracovních plošin,

 

Skupiny pojízdných pracovních plošin:

 

·  A - svislý průmět těžiště zatížení je vždy uvnitř klopných hran ( nůžkové atd.)

·  B - svislý průmět těžiště může být mimo klopné hrany (teleskopické, výložníkové atd.)

·  Typy pojízdných pracovních plošin:

·  typ 1: pojezd plošiny je možný jen v přepravní poloze

·  typ 2: pojezd se zvednutou pracovní plošinou ovládán z jednoho místa na podvozku

·  typ 3: pojezd se zvednutou pracovní plošinou ovládán z jednoho místa na plošině

·  typy 2 a 3 se velmi často kombinují.základní školení obsluh motorových manipulačních vozíků (vysokozdvižné i nízkozdvižné a plošinové vozíky).

 

 

V rámci školení je zapracována legislativní dokumentace, (projekt školení, osnovy, testy pro ověření znalosti, atd.) dle požadavku školení, včetně ověření znalosti. Pro nově vyškolené vystavení průkazu.

 

 

Reference  - Školení ve firmách

·  a.s.,

·  s.r.o

·   

 

Zpět na Naše služby...